4 mar 2008

Awarja bankomatu

Awarja! Awarja! Awarja!

Awarja bankomatu. Nie da się wypłacić pjeniędzy.

Brak komentarzy: