14 mar 2008

Konto kodeksu karnego

Kodeks karny ma coś, czego nie ma były premier. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie wyjawiła dziś, że kodeks ma swoje konto. Więcej - mają być pod nim analizowane doniesienia. Takiej funkcji nie oferował dotąd żaden z banków!

W tym krótkim fragmencie pojawia się jeszcze jedna ciekawostka - prokuratura, która mówi. Były już ręce, które leczą i laptopy, które wybuchają... przez pewien czas na ważnym stanowisku w Polsce był koń, który mówi. Jednak po raz pierwszy dotarła do nas wzmianka o mówiącej prokuraturze.

Lapsus nadesłał na nasze konto y13, który mówi. Dziękujemy!

Brak komentarzy: