12 mar 2008

Używajcie Jofn Templeton!

Polak otrzymał nagrodę Templetona. Ufundował ją brytyjski finansista o dziwnym imieniu Jofn.

...zachęcamy ludzi, aby do jej odkrywania zaczęli używać tych Templeton, kiedy przeznaczył 550 mln dolarów na fundusz... Tak, z pewnością przy użyciu tych Templeton można odkryć rzeczywistość duchową. Tylko nie próbujcie tego robić przy użyciu innych Templeton! Tylko te Templetony działają jak należy!

Brak komentarzy: