28 mar 2008

Zdarzeniapodczas

Czasokres, zdarzeniapodczas.

I czasowników nie.

Brak komentarzy: