17 mar 2009

Wyjdź z metra przez okno

Metro Warszawskie do pasażera: zamknij okno z drugiej strony. Bo jak to inaczej rozumieć?

Lapsus nadesłała Natalia. Dziękujemy!

Brak komentarzy: