23 lut 2010

Niesamowita innowacja Google

Google to firma, która dzięki innowacji powstała i dzięki kolejnym innowacjom rozrosła się do swoich obecnych rozmiarów. Cała działalność firmy opiera się właśnie na innowacjach. Dlatego użytkownicy często są zaskakiwani propozycjami, które trudno objąć rozumem. Wiele z nowatorskich rozwiązań Google zostanie zrozumiana i doceniona dopiero z czasem, kiedy szarzy użytkownicy odkryją ich prawdziwy potencjał.

Niezwykłą funkcją, w którą wyposażono Google Maps, jest powiększanie i oglądanie danych obszarów wraz z przestrzenią powietrzną nad nimi i zasobami naturalnymi pod nimi. Tradycyjna mapa ma kształt prostokąta, a mapa Google - prostopadłościanu. To zupełnie nowe spojrzenie na geografię, na razie bardzo skomplikowane, trudne w odbiorze i obsłudze, ale bez wątpienia genialne!

Jeśli ktoś nie wie, na czym polega trudność w korzystaniu z tej funkcji, niech spróbuje narysować prostopadłościan na mapie. Nam się, jak dotąd, nie udało.

Lapsus nadesłał y13. Dziękujemy!

Brak komentarzy: