4 mar 2010

1911 lat pracy w Mossadzie

Mossad to instytucja z długą tradycją. Podobnie Hamas. Z informacji podanych przez portal Gazeta.pl wynika, że zarówno izraelski wywiad, jak i palestyńska organizacja terrorystyczna, istnieją przynajmniej od 1913 lat. Musiały zatem powstać najpóźniej w pierwszym wieku po Chrystusie, w czasach, kiedy np. tak stara firma, jak Kościół katolicki, jeszcze raczkowała.
Istnienie takich organizacji przez dwadzieścia stuleci to wyczyn. Jednak jeszcze większe wrażenie robi fakt, że prawie przez ten cały czas (w latach 97-2008 n.e.) głównym agentem Mossadu w Hamasie pozostawał jeden i ten sam człowiek. Zakładając, że nie został agentem wcześniej niż w wieku 20 lat, musiał dożyć lat przynajmniej 1931, co biorąc pod uwagę trudne warunki pracy tajnych agentów, stres, na który są narażeni, a także liczne zagrożenia życia, jest wynikiem naprawdę imponującym.

Trudno się dziwić, że młodzi Izraelczycy lgną teraz do Mossadu. 1911 lat w jednej firmie? To się nazywa stabilna sytuacja zawodowa! A do tego ta długowieczność!

Lapsus nadesłał tajny agent Ziomuś. Dziękujemy!

Brak komentarzy: