29 lis 2011

Nie wywarzaj drzwi...

Warzyła sroczka drzwiczki w hoteliku. Temu wywarzyła sejf z zawartością, temu wywarzyła karty, temu wywarzyła osobiste rzeczy, a Beacie Stelmach wywarzyła drzwi za zagraniczną politykę informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową.

Lapsus nadesłał y13. Dziękujemy!

Brak komentarzy: